Как избежать усмотрения чиновника, используя Административный регламент

Hər bir dövlət və ya bələdiyyə xidməti öz inzibati qaydasına malikdir – bu qayda xidmətin göstərilməsi qaydasını bərqərar edən sənəddir.

İnzibati qaydada aşağıdakıları müəyyən etmək olar:

  • xidmətin göstərilməsi ilə bağlı müraciət etməyə kimin hüququ olduğunu;
  • xidməti hansı üsulla əldə etmək mümkün olduğunu;
  • xidmətin əldə edilməsi üçün lazımi sənədlərin siyahısı;
  • xidmətin icra edilməsi müddəti;
  • xidmətin göstərilməsindən imtina edilməsi üçün əsaslar;
  • xidmətin əldə edilməsi üçün müraciət edilməli olan qurumun ünvanı və əlaqə vasitələri;
  • keyfiyyətsiz şəkildə yerinə yetirilmiş xidmətlə bağlı kimə və necə şikayət etmək olar.

© Фонд "Центр гражданского анализа и независимых исследований"

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента РФ от 18.09.2013 № 348-рп, и на основании конкурса, проведенного Движением «Гражданское достоинство»

2014 - 2024