İnzibati qaydadan istifadə edərək məmurun təqdirindən necə yayınmaq olar.

Hər bir dövlət və ya bələdiyyə xidməti öz inzibati qaydasına malikdir – bu qayda xidmətin göstərilməsi qaydasını bərqərar edən sənəddir.

İnzibati qaydada aşağıdakıları müəyyən etmək olar:

– xidmətin göstərilməsi ilə bağlı müraciət etməyə kimin hüququ olduğunu;

– xidməti hansı üsulla əldə etmək mümkün olduğunu;

– xidmətin əldə edilməsi üçün lazımi sənədlərin siyahısı;

– xidmətin icra edilməsi müddəti;

– xidmətin göstərilməsindən imtina edilməsi üçün əsaslar;

– xidmətin əldə edilməsi üçün müraciət edilməli olan qurumun ünvanı və əlaqə vasitələri;

– keyfiyyətsiz şəkildə yerinə yetirilmiş xidmətlə bağlı kimə və necə şikayət etmək olar.


© Фонд "Центр гражданского анализа и независимых исследований"

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента РФ от 18.09.2013 № 348-рп, и на основании конкурса, проведенного Движением «Гражданское достоинство»

2014 - 2023