Layihə haqqında məlumat

İnzibati islahatların inkişafının müasir mərhələsində dövlət və bələdiyyə xidmətlərinin əldə olunmasının təcrübəsi və qaydası artıq mövcuddur, qeyd olunanlar bütün xidmət alıcılarının, o cümlədən miqrantların, bu xidmətləri təqdim edən icra hakimiyyəti və yerli özünü idarəetmə orqanları arasında qarşılıqlı əlaqəsinin çətinliyini azalda bilər.

İndi bütün dövlət və bələdiyyə xidmətlərini müxtəlif üsullarla, az vaxt sərf etməklə və maliyyə itkiləri ilə, aydın olan və şəffaf qaydalar ilə, eləcə də müştərilər üçün yüksək komfortla əldə etmək olar.

Miqrantalar üçün yeni, daha əlverişli təcrübə və qaydaları öyrənmələri müxtəlif səbələr üzündən çətinləşmişdir, həmin səbəblər bunlardır: Rusiya Federasiyasında mövcüd olan inzibati təcrübələrin miqrantların gəldiyi ölkələrin inzibati təcrübələrindən fərqləndiyinə görə; rusiya “bürokratiya” dilinin çətin anlaşılmasına görə, və bütövlükdə xidmətlərin əldə olunması qaydaları haqqında və bu sahədə yenilkilər haqqında məlumatın çatışmamazlığıdır. Bir tərəfdən bu yeniliklər miqrantlar üçün anlaşılan deyil. Digər tərəfdən, onların dövlət və bələdiyyə xidmətlərinin təcrübəsi və təqdim olunması qaydalarına etibarın az olmasıdır, onların daha yaxın ola bilən, onlara kömək və izah edə bilən məsləhətçinin olmamasıdır, bu halda bu təcrübə və qaydalardan necə istifadə etmək mümkündür.

Miqrantların xidmətlərin əldə olunması ilə bağlı yeni təcrübə və prosedurlardan istifadə etmədiklərinə görə və bu xidmətləri göstərən orqanların qərarlarından və hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət etmədiklərinə görə, onlar hakimiyyətlə təmasda olarkən öz hüquqlarının gerçəkləşməsi və müdafiə olunmasında zəif olurlar.

“Müasir dövlət – savadlı miqrant” layihəsinin məqsədi miqrantlar tərəfindən dövlət və bələdiyyə xidmətlərinin təqdim edilməsinin yeni təcrübə və qaydalarını öyrənmələri hesabına, miqrantların dövlət və bələdiyyə xidmətlərinə çıxışını genişləndirmək, onların öz hüquqlarının müdafiəsində potensiyalını artırmaq, dövlət hakimiyyəti və yerli özünü idarəetmə orqanlarının faəliyyətini miqrantlar üçün daha da səmərəli, əlverişli və şəffaf etməkdən ibarətdir.

Layihə çərçivəsində, tərkibi diasporaların nümayəndələrindən və diasporların məqsədli qrupları olan ictimai təşkilatlardan ibarət olna böyük məsləhətçi-müşavirlər qrupunu təlimi aparılır.

Aparılan təlimlər çərçivəsində böyük məslətçi-müşavirlər xidmətlərin əldə olunduğu prosesində hakimiyyət orqanları ilə qarşılıqlı əlaqənin üsulları haqqında, xidmətlərin aldə olunması mexanizmləri, xidmət əldə edənlərin hüquqları haqqında, hakimiyət orqanlarının hərəkət/hərəkətsizliyindən şikayət mexanizmləri haqqında və s. bu kimi biliklərə yiyələnəcəklər. Təlimin aparılması nəticəsində, öz bilik və təcrübəsini ötürə biləcək, diasporalarının üzvlərinə həm rus, həm də miqrantların ana dillərində məsləhətlər verə biləcək böyük məsləhətçi-müşavir təbəqəsi yaranacaqdır.

Bu internet saytda, miqrantların dövlət və bələdiyyə xidmətlərini maksimal komfort şəkildə əldə edilməsində kömək edən metodiki və informasiya materialları mövcuddur.

Layihənin realizə edilməsi zamanı RF Prezidentinin 18.09.2013-cü il tarixli 348-рп nömrəli sərəncamına əsasən qrant şəklində ayrılmış dövlət dəstəyi vəsaiti istifadə edilir.

 


© Фонд "Центр гражданского анализа и независимых исследований"

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента РФ от 18.09.2013 № 348-рп, и на основании конкурса, проведенного Движением «Гражданское достоинство»

2014 - 2023