Rusiya Federasiyasında dövlət və bələdiyyə xidmətləri anlayışı nədir

Sosial müavinətlərin ödənilməsi, avtomobilin qeydiyyata alınması, VÖEN-nin rəsmiləşdirilməsi – bütün bunlar Rusiyanın dövlət hakimiyyəti orqanları tərəfindən əhaliyə göstərilən xidmətlərdir.

Xidmətlərin sırasına dövlət hakimiyyəti orqanlarının, RF-nın vətəndaşları, xarici ölkənin vətəndaşları, təşkilatı olmayan şəxslər və təşkilatlar barəsində yerinə yetirməli olduqları bütün təqdim edilən hərəkətlərin və həmin hərəkətlərin onların barədəsində tətbiq edilməsinə hüququ olan xidməti təqdim edənlərə aid edilir.

Dövlət hakimiyyəti orqanlarının göstərdiyi xidmətlər iki növdən ibarətdir – dövlət və bələdiyyə.

Dövlət xidmətlərinə federal icra hakimiyyəti orqanları və Rusiya Federasiyası subyektinin dövlət icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən göstərilən xidmətlər aid edilir.

Dövlət və bələdiyyə xidməti, şəxs tərəfindən dövlət hakimiyyəti orqnlarına və ya yerli özünüidarəetmə orqanlarına ərizə ilə müraciət etdikdə başlanır.

 


© Фонд "Центр гражданского анализа и независимых исследований"

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента РФ от 18.09.2013 № 348-рп, и на основании конкурса, проведенного Движением «Гражданское достоинство»

2014 - 2023