Bütün xidmətləri “bir pəncərə” rejimində necəəldə etmək olar

“Мои документы” dövlət və bələdiyyə xidmətlərinin təqdim edilməsinin Çox funksiyalı Mərkəzi aşağıdakı imkanları yaradır:

  • dövlət və bələdiyyə xidmətlərini müvafiq qurumlara birbaşa müraciət etmədən əldə edilməsini mümkün edir;
  • bir dəfəyə bir neçə dövlət və bələdiyyə xidmətini əldə etməyi;
  • dövlət və bələdiyyə xidmətlərinin bütün növləri üzrə məsləhətlər almaq.

© Фонд "Центр гражданского анализа и независимых исследований"

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента РФ от 18.09.2013 № 348-рп, и на основании конкурса, проведенного Движением «Гражданское достоинство»

2014 - 2024